Home

Home

Welkom op de website van de Stichting ter Bevordering van de Antroposofie

De StBA is ontstaan omdat antroposofen in Uden en omgeving de kennis over de antroposofie wilden uitdragen. Zij hebben de StBA in 1981 opgericht en zijn begonnen de aan de StBA geschonken gelden aan te wenden voor het vergroten van de kennis omtrent de antroposofie in Uden en omgeving. De StBA is in de loop der jaren gegroeid en heeft als zodanig bekendheid gekregen bij organisaties en personen die de antroposofie uitdragen en verbreden.

Het doel van de StBA is het (doen) geven van informatie over de antroposofie in de vorm van lezingen en cursussen. Tevens bieden wij financiƫle ondersteuning aan organisaties en particuliere initiatieven die zich bezighouden met de bevordering van de kennis omtrent de antroposofie en de praktische toepassingen daarvan op allerlei maatschappelijke gebieden, met name op het gebeid van onderwijs, kennisoverdracht, cultuur en gezondheid.

Voorbeelden van activiteiten van de StBA: wij hebben vrijescholen en vrijepeuterspeelzalen ondersteund, Werbeckkoren, concerten en euritmievoorstellingen mede mogelijk gemaakt, jaarfeestencursussen gesubsidieerd en lezingen gegeven. Ook ondersteunen wij de antroposofische bibliotheek op de Zevenster in Uden en ’t Kleurenbos in Oss.