Privacyverklaring

Privacyverklaring / Verwerkersovereenkomst

De Stichting ter Bevordering van de Antroposofie, hierna te noemen StBA, respecteert uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren. StBA verzamelt geen andere gegevens dan die, welke u zelf heeft ingegeven op onze invulformulieren op onze website.
Met het ingeven van uw gegevens op onze website gaat u akkoord met deze privacyverklaring / verwerkersovereenkomst.
StBA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom StBA gegevens nodig heeft

StBA verwerkt uw persoonsgegevens om deze te gebruiken in het kader van het beoordelen van uw steunaanvraag en/of informatie aanvraag via het contactformulier. Daarnaast kan StBA uw persoonsgegevens gebruiken om per e-mail of telefonisch of per post contact met u op te kunnen nemen als hier een aanleiding voor is. Bijvoorbeeld omdat meer informatie nodig is en / of om u te laten weten of uw aanvraag is gehonoreerd. Evenzo als u via ons contactformulier informatie heeft gevraagd.

Hoe lang StBA uw gegevens bewaart

StBA bewaart uw persoonsgegevens zoals ingegeven op de invulformulieren op onze website maximaal 2 jaar. Voor facturen e.d. geldt de fiscaal wettelijke bewaartermijn.

Delen met anderen

StBA verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij dit nodig is voor de beoordeling dan wel honorering van uw steunaanvraag of om uw informatievraag te beantwoorden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen via het contactformulier op onze website. Onze secretaris zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Gegevensbescherming

StBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van StBA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door StBA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met StBA via het contactformulier op onze website.